Facebook Twitter
gPlus 
เมย

สถิติหวย เดือนเมษายน


 • 11
 • 4
 • 6
 • 5
 • 6
 • 8
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5

บน (เลขในเลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่หนึ่ง)
 • 6
 • 2
 • 5
 • 6
 • 4
 • 5
 • 8
 • 3
 • 5
 • 6

ล่าง (เลขในเลขท้ายสองตัว)
 • 0
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  11 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  6 ครั้ง
  รวม
  17 ครั้ง
 • 1
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  4 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  2 ครั้ง
  รวม
  6 ครั้ง
 • 2
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  6 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  5 ครั้ง
  รวม
  11 ครั้ง
 • 3
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  5 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  6 ครั้ง
  รวม
  11 ครั้ง
 • 4
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  6 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  4 ครั้ง
  รวม
  10 ครั้ง
 • 5
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  8 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  5 ครั้ง
  รวม
  13 ครั้ง
 • 6
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  10 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  8 ครั้ง
  รวม
  18 ครั้ง
 • 7
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  10 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  3 ครั้ง
  รวม
  13 ครั้ง
 • 8
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  10 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  5 ครั้ง
  รวม
  15 ครั้ง
 • 9
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  5 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  6 ครั้ง
  รวม
  11 ครั้ง