Facebook Twitter
gPlus 
อา

สถิติหวย วันอาทิตย์


 • 13
 • 17
 • 12
 • 19
 • 11
 • 11
 • 9
 • 14
 • 6
 • 8

บน (เลขในเลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่หนึ่ง)
 • 11
 • 5
 • 7
 • 8
 • 5
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 10

ล่าง (เลขในเลขท้ายสองตัว)
 • 0
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  13 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  11 ครั้ง
  รวม
  24 ครั้ง
 • 1
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  17 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  5 ครั้ง
  รวม
  22 ครั้ง
 • 2
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  12 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  7 ครั้ง
  รวม
  19 ครั้ง
 • 3
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  19 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  8 ครั้ง
  รวม
  27 ครั้ง
 • 4
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  11 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  5 ครั้ง
  รวม
  16 ครั้ง
 • 5
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  11 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  9 ครั้ง
  รวม
  20 ครั้ง
 • 6
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  9 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  9 ครั้ง
  รวม
  18 ครั้ง
 • 7
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  14 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  8 ครั้ง
  รวม
  22 ครั้ง
 • 8
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  6 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  8 ครั้ง
  รวม
  14 ครั้ง
 • 9
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  8 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  10 ครั้ง
  รวม
  18 ครั้ง