Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

170143 172647 340388 71
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
170142 170144

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
018054,359597,424930,633909,814198

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
311763,368554,492957,619755,732656,838566,845351,898510,919578,976015

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
010652,034287,057316,084097,089972,100914,108775,121377,146840,150646,172358,185927,208639,215731,228474,233563,242281,249609,264721,314037,319283,363110,376567,421948,428931,457909,479376,482409,561200,580833,581625,585038,606631,667988,676280,692439,722639,757039,763518,779779,790098,799779,849299,856499,872650,876510,927090,930832,957353,991662

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
000199,000224,014237,018724,028772,042576,042913,057887,068017,071022,077850,103379,110162,125714,136671,144556,147545,151375,151542,158549,166595,172410,180959,203817,216381,218896,237157,249962,252789,261533,276743,281638,286084,287258,291304,293555,297208,305851,315862,320024,329287,349523,355469,363266,383688,388891,399907,409605,424970,425140,425191,431777,436793,455271,455615,481463,488010,489004,498352,516692,523385,533317,589355,592669,616185,625019,643314,652376,676486,686311,696009,708340,709831,720045,722206,726217,728757,739345,747133,769123,782920,805431,808154,809304,809334,840942,855421,856170,856582,861538,900202,902742,903177,908896,932279,944165,948613,981149,981704,999232
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11