Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2558

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

743148 209435 084375 06
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
743147 743149

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
256213,428676,578050,902293,976084

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
070764,081853,092726,193258,197197,221784,521349,558156,852021,927532

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
002054,013707,018774,021487,024302,062855,088890,089428,101751,157472,165713,199432,215573,224718,236129,239060,244300,269677,277245,321782,324554,330006,364474,418325,424648,453359,473850,481484,625660,630980,634626,690999,708124,733471,740194,759044,783103,799285,810452,823434,830119,839447,844772,847966,927162,927719,979830,980987,985386,986398

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
001701,013966,024358,044997,058549,065342,071829,085606,093382,098960,137390,143763,150682,160508,172252,173231,181304,182747,193847,195499,195896,197327,198373,201718,206322,283224,289236,290739,293166,318311,335877,338169,354632,363639,367626,381794,384162,386726,392931,394992,397980,404999,409022,413141,428748,428943,433892,446728,452320,472633,478830,511802,526806,533667,554406,563294,575914,589663,596704,605489,620641,634384,642676,669859,676076,678505,700693,723338,726648,739596,741889,757868,759373,761758,767986,773062,781098,789150,793289,809689,811356,818158,846737,853694,853879,865128,874249,901627,906918,910223,915080,915447,943623,947011,955014,957331,969301,980499,990473,998835
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11