Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

596324 403530 138362 27
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
596323 596325

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
179445,624930,778978,803437,926273

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
022958,041875,052496,189416,262219,324787,371291,432988,723767,758674

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
019565,072315,083286,141973,155017,167970,174084,182245,220061,251993,253683,258381,263328,310200,326083,329986,376047,401893,418605,439140,451663,490802,531096,547260,552091,561309,563513,612315,627844,639411,648611,659852,661738,694143,695723,697899,707383,720054,731782,738519,767276,787377,816467,838979,841119,846882,879308,881719,963481,999955

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
004493,011789,038580,042076,052651,063009,073919,083088,107748,111684,140136,144426,150503,153606,155713,182156,191443,198400,206577,208456,250963,257752,263780,265089,291894,303849,321838,330208,334865,351304,361671,375250,414961,422368,424995,430251,442433,443426,471196,492271,493356,506165,507172,511345,514451,514454,516302,523012,523497,546462,547094,550502,577960,579943,587193,587340,589138,611810,624909,625242,636403,642434,645149,667325,670969,689879,719154,724754,727234,740501,749801,764786,770414,770775,822914,850126,850529,850776,857942,873543,877825,878134,880808,881096,886928,887493,901272,914255,929994,933168,949689,961022,965529,968860,970953,980934,995178,996011,998513,999363
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11