Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

820327 584835 390823 87
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
820326 820328

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
222770,531543,621393,773338,993082

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
051784,123834,200954,272422,319735,403163,469187,496299,623850,759630

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
002351,093815,096284,106966,114617,133896,137417,142427,146311,173410,188840,214284,235843,280954,288408,296432,315288,315864,334019,388917,391936,419364,464286,516079,523624,524513,543856,546778,551291,585480,610585,623886,636642,669536,670565,677274,734672,741024,757494,800077,809930,814512,840057,869812,894115,894736,925574,928047,951729,980831

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
014058,033912,061418,079198,080928,082445,093704,101343,112500,120016,123350,137483,164761,172412,173518,181182,182638,202337,224418,225278,227350,234019,234379,244933,254527,256991,263487,269784,283097,297301,313650,337268,359126,372508,380060,399099,410815,417908,427320,430079,443403,453067,464931,492954,500608,500610,516227,521813,527807,533079,549415,552860,554198,557406,563398,582970,602771,610177,641495,658854,674692,689824,698046,710858,712482,716428,719424,745834,750990,751642,751865,755065,759604,762144,769655,772016,781615,792628,799157,804427,809678,812788,822803,842211,854177,876261,916254,927209,927263,938317,942995,945767,948652,953977,957117,965347,975172,976519,993413,994704
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11