Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

223131 432507 132868 46
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
223130 223132

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
058710,376227,457165,472890,875944

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
100942,143387,260111,484636,496534,534970,688560,837270,861431,987433

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
033754,064312,071115,095124,137503,165618,171523,186937,228751,231258,232917,264033,268998,319032,327705,368409,404093,405425,412819,413223,414841,423859,427997,431448,435218,464267,481795,495993,516478,521381,529252,531702,552814,566376,566492,590710,615917,637627,710193,748372,798556,802277,832538,841597,863408,883276,924747,950957,953560,965964

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
004965,014815,023079,038910,043890,044828,049404,056342,073783,074375,075076,088913,101418,112242,123830,134574,153846,181896,182919,210872,214013,250828,283104,283430,296303,305925,306071,311257,320600,325199,336483,364784,375804,392218,405925,406203,412092,419283,422600,435916,454084,457920,459658,462342,469007,469309,475069,482445,491690,502179,511615,513256,516569,565898,571943,579995,594408,594420,596774,613235,628436,660176,664282,665710,678242,680706,681697,708371,714703,723261,728231,739159,739748,749602,756777,762889,766440,795677,813556,821085,824673,829344,860336,864105,878740,881837,885439,888174,906993,907011,908465,911032,912414,915321,916957,917349,917840,930614,976564,978119
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11