Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

943142 626878 373740 47
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
943141 943143

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
132638,468073,569856,741768,783352

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
074200,176203,185966,274366,281764,359895,758373,934554,964747,970026

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
095717,108104,118584,145610,150857,173990,208843,216100,246220,250253,255433,264908,271063,303631,337356,343690,353051,355049,362623,394935,422932,424533,432049,505836,525232,559675,589117,603456,625240,626508,629695,637458,651415,652973,660813,685040,711750,719963,721893,774959,782134,797530,824043,842539,860826,898855,902544,942270,982319,998471

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
012156,022474,043195,058445,073322,082821,086892,098192,103466,109013,110671,111525,119785,144383,147582,151734,164599,165418,169072,203988,222141,224547,235554,253129,255899,256158,261854,277744,283068,292056,316164,337602,346659,349128,349199,356110,357822,358387,379191,381086,388731,397516,411126,411786,418328,419738,439403,444743,445296,446054,448072,451569,467035,469178,473346,484640,487485,518900,528423,535340,537136,540048,561059,563295,568822,573304,595561,596039,623484,632801,635589,644961,655745,658454,660085,680066,700273,715511,723775,727592,784982,785881,809111,815799,817561,818635,819460,827703,841782,850973,853699,870690,883861,925137,937225,940924,945051,946010,990100,990168
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11