Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

309915 007388 230748 39
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
309914 309916

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
008653,172414,476523,897483,978335

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
073826,138750,214038,237810,446034,571080,692602,720737,769017,836929

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
006546,008176,070802,080759,125617,145726,156460,169112,214678,233921,240891,254285,270953,272091,273402,300155,303965,305531,329795,331896,341578,359128,387780,390889,394149,443230,445970,454644,462474,506415,506481,511968,518292,528250,528848,575425,575621,579234,604811,687564,781332,846292,860946,887485,942760,951008,965251,973668,974053,995439

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
008067,010239,017346,043161,046848,056317,059822,061762,064890,066156,097066,109571,124012,124575,129078,139113,154872,161522,164411,171324,171483,173928,175058,178178,180101,181156,185151,194284,200694,214140,227199,231901,265766,269728,276774,296607,301026,304520,305081,316789,333402,341583,364699,393484,402020,409530,410508,418779,421883,426796,432021,469348,470792,475398,480994,543875,550374,571281,572845,611619,616216,617222,620165,639766,641809,658512,663398,673396,686580,718655,727044,732405,740830,744276,758963,771767,772038,787628,818097,831228,845285,853277,856535,862485,877513,878100,885444,887186,920600,932911,934584,943071,962087,969370,969899,972082,972301,972303,994609,995916
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11