Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

795283 028241 643802 03
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
795282 795284

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
244435,374108,592500,722838,858446

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
010169,231159,302555,393770,525699,533275,585880,641983,796016,996479

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
024981,077694,093540,099286,117963,121828,149316,153511,181805,189179,191997,251979,256808,262124,283406,286044,325439,330813,374333,389207,463602,466546,468071,505036,507642,530590,539868,541026,546154,548108,557759,595084,595570,614012,645249,652148,653353,653696,699078,720149,748683,758945,777975,832815,834176,878194,894762,914502,923599,954622

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
000095,004196,007306,023123,031095,033479,057685,059527,074094,079263,087801,099304,102807,122445,134683,136467,139735,140579,162760,180862,186317,200577,209119,213954,215988,220981,223383,226278,229018,264685,355617,361053,380976,384857,403042,410585,411941,415798,417164,430836,435687,442628,455549,462470,471675,474762,479606,487189,492905,519645,525842,540447,569054,579985,589911,592654,601389,615688,616829,625154,637910,646669,653804,657112,668572,681064,682520,693819,727175,729432,737592,738766,741978,752051,759962,770884,772586,790341,791712,794848,795014,816524,818006,820515,822846,855378,858535,858679,880021,885932,887500,888647,898547,921860,935210,940306,955121,970992,973335,993595
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11