Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

968630 134457 054412 62
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
968629 968631

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
196331,451495,452060,714256,856636

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
053105,062781,077564,211944,241531,362825,442786,571984,716350,837619

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
018215,067735,093903,119436,140109,172986,243803,247515,275210,283110,285693,292031,352970,388024,391078,416850,468011,488431,498738,504551,519961,526437,529740,563440,602558,606619,619538,632403,643008,649631,670599,670932,687918,703986,705160,758480,761766,814075,828436,864997,895907,900777,928613,940840,941494,946146,950638,960529,963079,982384

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
010719,025719,035541,048430,052920,054353,091919,092837,097032,110346,113291,118044,126498,129306,130346,140606,155739,164904,168539,171055,181569,185649,197165,199717,213770,236031,240685,241289,242742,271573,288930,290172,291465,309107,314070,316097,316907,317802,371977,374040,381124,383463,391055,400061,425419,426724,449323,464580,470070,475041,476364,481742,486890,493899,495361,495690,498134,500615,508187,533194,539220,540714,541713,569958,572464,590700,596817,626854,627543,632988,639336,645766,647778,655227,656348,689275,726257,726881,750922,759793,774909,804308,811682,814216,820651,827269,837040,849805,852652,867331,868742,900661,930073,942340,958670,967050,969991,976063,982781,985804
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11