Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

143224 345679 195278 65
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
143223 143225

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
245802,591396,686809,694048,730988

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
084754,154083,223213,226983,264096,366909,412056,524767,570083,641037

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
004091,037907,043342,083483,085791,095967,108037,134119,157433,170226,190735,213034,224166,240677,256149,263371,283928,285013,287071,319172,337757,339064,407884,418005,424238,427786,428022,451347,461658,476426,542288,550530,582554,582915,651508,660776,664109,715977,720988,722345,724593,752724,781347,791879,876629,882196,899124,933793,939668,953063

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
029387,039617,040383,106709,109142,114121,128873,132281,133823,138484,138867,154937,156894,159741,167230,180564,183329,208758,211600,213836,220952,224496,225783,232178,241680,251839,281286,291472,293261,311789,321995,348030,358273,362734,364259,370800,376110,410952,415995,430317,430679,440043,444190,446812,451844,466654,477569,488953,503113,503613,516639,518366,519033,526414,561157,563189,576236,576524,580849,602298,602934,621012,632388,634279,637488,640391,678964,680779,681010,687937,692765,698233,698907,701402,709595,736853,739132,756700,769267,807695,809584,819918,820149,821040,855850,857416,860838,866711,889223,907397,915019,923179,930913,948796,950266,975773,982952,983542,985237,987139
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11