Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

053630 121218 581881 61
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
053629 053631

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
289856,300558,525252,555938,629977

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
063756,135635,175213,252583,290274,599637,657661,695937,707525,999340

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
024875,071708,091076,126579,143166,174218,196728,201757,260469,270229,294266,309249,325448,350435,368262,388875,408872,410919,431672,433989,437535,447690,448202,452587,473210,486717,492358,493455,493520,499318,549189,551583,561589,576543,594238,660729,708675,744339,747835,773193,773214,778595,802858,849767,853120,883851,886914,905119,973095,987271

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
000643,014525,023177,026358,030019,034296,039149,040982,050358,071525,075921,079360,083027,093372,096443,102007,110044,119436,127358,128070,155810,162155,193821,203236,207254,211376,221165,248456,266703,268066,291253,309257,315477,368332,368703,373123,373752,378497,379704,388274,388968,391729,397422,403194,411029,419467,434249,438489,443587,457478,486776,489973,490425,519002,523490,556536,558157,563228,563769,563851,603765,610310,618725,648902,653254,665960,669892,671069,673752,682456,689135,693421,717826,733207,745085,748353,761134,770267,782717,797355,828136,832180,832387,832452,833238,847977,849099,856321,865634,899325,909403,940604,943919,955586,955863,957561,959382,963286,970592,999315
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11