Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

915350 181238 175714 78
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
915349 915351

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
186547,262596,277403,713102,882666

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
056355,066975,158468,204460,259152,298530,404975,521895,906448,937315

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
034673,049528,077803,093154,116166,144406,150919,153979,159851,187428,203345,243410,252157,312303,313975,331121,347483,348401,450528,452728,545618,553186,564622,569165,625548,630233,694380,700169,708893,713359,714515,724186,742799,773018,781062,787389,804360,828637,834797,866191,915429,916632,921043,925790,932731,937784,961180,966567,974672,986125

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
013337,027756,043606,055057,075001,088558,089231,120412,122660,125713,139526,152213,154379,160534,173066,181739,215609,217645,225677,226265,259197,268033,272460,308690,309167,309222,328121,341787,344678,348701,357685,392190,393469,409242,409840,415901,431201,433696,438941,446815,454174,454804,456646,476346,489516,490160,496599,498401,510706,516827,524321,529196,538924,560478,582408,610846,642235,649462,651016,667602,668686,669425,687271,706424,706494,711560,732635,736325,737303,751264,761991,786479,787971,815476,818846,820040,824318,826732,830418,842136,844400,854338,854430,859326,866003,866685,867036,879082,902509,913027,927786,933329,938569,944432,945314,947432,959413,963533,983794,984016
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11