Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1--2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11