Facebook Twitter
gPlus 
ธค

สถิติหวย เดือนธันวาคม


 • 11
 • 14
 • 10
 • 7
 • 17
 • 12
 • 4
 • 12
 • 6
 • 6

บน (เลขในเลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่หนึ่ง)
 • 10
 • 6
 • 10
 • 2
 • 6
 • 8
 • 3
 • 9
 • 6
 • 6

ล่าง (เลขในเลขท้ายสองตัว)
 • 0
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  11 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  10 ครั้ง
  รวม
  21 ครั้ง
 • 1
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  14 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  6 ครั้ง
  รวม
  20 ครั้ง
 • 2
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  10 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  10 ครั้ง
  รวม
  20 ครั้ง
 • 3
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  7 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  2 ครั้ง
  รวม
  9 ครั้ง
 • 4
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  17 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  6 ครั้ง
  รวม
  23 ครั้ง
 • 5
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  12 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  8 ครั้ง
  รวม
  20 ครั้ง
 • 6
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  4 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  3 ครั้ง
  รวม
  7 ครั้ง
 • 7
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  12 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  9 ครั้ง
  รวม
  21 ครั้ง
 • 8
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  6 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  6 ครั้ง
  รวม
  12 ครั้ง
 • 9
  รางวัลที่หนึ่ง (เลขท้าย 3 ตัว)
  6 ครั้ง
  2 ตัว ล่าง
  6 ครั้ง
  รวม
  12 ครั้ง