Facebook Twitter
gPlus 

 

 ใครที่เคยผ่านไปผ่านมาแถวถนนพระรามบ่อยๆ อาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงกิตติศัพท์ของเจ้าแม่จงอางซึ่งเป็นเรื่องราวของงูจงอางความยาวกว่า 2 เมตรที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่เคารพศรัทธา จนสร้างเป็นศาลให้กราบไหว้ขอพรในสิ่งที่ปรารถนา โดยเฉพาะตัวเลขสำหรับการเสี่ยงโชคซื้อหวย
 

โดยถ้าใครที่ถูกหวยก็จะแก้บนด้วยการนำหุ่นงูมาถวาย รวมไปถึงไข่ไก่ เป็ด ไก่ หมูชุดไทยบายศรี ซึ่งถ้าสังเกตจากหุ่นงูที่เรียงรายอยู่ในศาลเจ้าแม่ก็เชื่อว่าคงมีผู้โชคดี จำนวนไม่น้อยเลย