Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 30-ธันวาคม-2559

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

377712 304890 477769 46
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
377711 377713

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
109888,300727,431808,470627,570884

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
195846,226689,384080,445054,504550,605454,643382,835498,953707,955844

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
004014,005469,020245,080054,105007,145747,152321,160135,192008,209825,221625,253321,261765,273668,289049,297660,323416,324057,351860,370737,382500,407510,481649,490891,497574,519027,533989,545196,582167,659108,673202,682368,701993,725861,767028,771733,771901,788059,836655,848260,857009,883053,883072,915169,928684,946689,946819,961151,970248,993426

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
002423,016624,025808,029542,033706,036842,049272,077100,084769,085856,106012,112743,121533,121772,126695,142942,151963,164820,165155,183803,184543,190655,203387,221995,266864,283097,288144,293344,294474,303446,307723,308159,317944,323387,342009,359391,365007,373745,391268,394594,400059,403557,405737,425609,449988,469288,477479,479812,496489,521347,522140,524945,535715,560083,567905,582101,590824,614370,615429,616666,616762,618372,621649,624348,631829,636050,637350,650183,661245,662040,662205,669930,672058,678490,684129,691184,694987,705458,712416,730669,730780,771227,780277,787520,791688,792633,806381,884019,904001,905016,910653,918568,932031,934567,949147,949955,972277,982808,986075,987572
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11