Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

203823 624799 236397 50
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
203822 203824

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
116718,343155,483289,824233,975112

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
109826,147219,193892,215855,371726,540866,771571,879177,968571,990812

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
005086,042081,058036,103702,106980,158218,175431,176723,210039,211806,247328,258249,261991,267270,275712,304004,319123,381234,401179,446195,488038,521081,521346,526004,543694,559366,567648,572864,598930,600686,606338,608561,610908,632038,695445,784103,785377,824700,841338,875401,876795,884165,891101,918475,920832,934107,938869,947781,964234,975455

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
001199,008087,014898,018216,036819,048563,052294,068031,069074,087804,088435,089065,106221,136148,177009,199481,209065,217039,219000,219023,219175,220272,225529,229409,245350,251032,268700,269685,272184,274365,276769,279510,306722,311937,331999,335836,353106,366759,391353,395528,411747,423949,432513,448901,462708,464249,471565,474572,489156,492228,495403,499049,502545,511367,518931,530300,530341,547186,557662,562788,565276,568179,572672,577660,581415,607616,613964,654135,655078,678269,686054,692723,719826,722215,739890,747278,752874,768497,770904,793940,799958,825132,861991,876267,892189,895133,903873,909881,926672,928508,934688,939654,939803,949992,953829,969613,975410,978432,982798,991039
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11