Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

145157 511663 516836 25
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
145156 145158

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
132600,271249,533664,597584,872933

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
057227,146352,155028,444609,491694,586183,609692,610096,966554,989663

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
004706,011805,059663,064672,065751,077653,091939,115223,143923,162727,169308,179116,189124,203214,203427,208976,226774,239220,266210,299815,301890,304431,319218,351255,412833,417030,489498,493726,497492,508703,512673,523629,523774,548195,592568,640290,647409,677204,684813,715120,729201,770824,772397,852517,861826,865111,876426,911331,914217,989644

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
002294,014662,020483,030666,043587,052669,057938,058935,068032,088180,092052,100604,106903,117999,118289,142162,179782,181066,190822,194627,197330,210538,246495,248461,252289,264686,290525,295395,295868,319035,331457,350918,355723,357728,376222,384194,397598,407424,417612,420300,431697,453759,458261,475454,480373,503248,504037,563360,565738,569579,570022,574992,585540,589001,589958,604153,606918,611001,615183,632556,638683,642182,647375,678814,684047,686477,694888,709521,709735,715060,723000,750949,790098,801263,801542,804858,806624,808474,809668,816762,820668,825348,835682,845059,848337,857613,866263,869093,869185,895553,916620,921613,930668,947134,952460,955748,960679,963586,986519,997729
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11