Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2558

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

930255 140250 094638 08
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
930254 930256

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
461747,572308,590195,709695,759077

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
013423,085308,088572,267151,469240,495308,685092,908538,979898,982424

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
019819,034603,044615,104970,107310,111463,130870,133775,134367,142164,155419,186120,186350,198295,207989,240420,255350,259561,270450,331518,339566,371783,384412,399480,457972,467375,478665,521680,521938,532062,534724,581519,629220,664658,678787,690700,691104,736425,737428,805406,811971,849498,862070,865761,914915,927545,932477,945949,961025,992743

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
003149,003159,006180,007523,017113,019319,022265,038905,044698,049059,057678,058183,065245,066253,080426,082160,086266,093384,106796,111623,121118,148606,161581,166345,181624,196947,219174,226180,228403,231118,242060,247644,253181,262342,290004,292971,296708,314735,329416,334132,356363,378575,381048,408983,421950,424536,434494,438891,451441,454195,459521,466274,478652,543608,544824,548844,564459,568848,580776,588762,596354,596905,619849,624342,636004,657554,673136,677399,688435,700670,702630,711451,715412,716501,725862,748532,756233,760146,767711,793103,813255,817431,823693,826285,843320,844466,868865,873170,881454,895612,901781,901813,908848,915455,915999,939309,943531,964067,992848,997307
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11