Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

292391 831961 477628 98
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
292390 292392

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
021700,135424,357956,642849,803665

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
073181,168344,228437,248877,263038,309007,312411,592098,666338,687418

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
043852,077406,101685,112661,113126,136984,162108,210673,263683,299353,306091,323268,351935,392581,415566,418208,457484,505130,527734,561729,583735,583903,590052,600828,608794,611952,612774,624395,644405,650026,654880,692971,715607,721771,724388,761758,773574,796973,811839,814596,843736,873963,885485,899073,930909,950736,969400,974831,986391,999667

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
015218,025147,065767,085407,093394,096070,103903,108318,114164,120277,124903,130065,133507,133968,136913,147516,150620,162438,167432,172433,176169,220511,233329,243962,254388,261511,278663,297622,310942,367290,370281,372925,374623,379050,379836,379983,404753,408627,413182,423662,424234,445210,460255,466901,468042,468182,474126,493735,499981,503076,516697,517595,540387,587732,600995,601748,606080,617959,620572,626012,641872,658210,665445,679592,686727,691884,711955,734355,744232,761140,762745,764627,765114,772325,773734,774653,776336,784913,793698,807242,814789,833506,834542,844899,876094,888594,889521,901235,910145,925550,927312,933811,953426,963251,970163,973141,974059,977374,985180,992814
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11