Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16-พฤศจิกายน-2559

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

858383 040682 558570 44
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
858382 858384

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
269401,516556,620723,793819,929209

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
035229,040765,054244,231277,324139,657856,684304,734001,742303,826769

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
013516,044633,046564,058520,120379,126930,190101,245645,286185,308829,317004,354869,377384,399741,414849,430695,441172,482794,523234,527290,534836,537745,543182,553790,597519,597638,601954,602636,606266,621844,643150,692608,695356,701779,707235,713262,724044,738942,781451,800870,837552,851020,866276,885178,918856,954422,955430,979196,985581,990756

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
010964,030290,037468,040986,049142,063645,080339,098435,104505,105278,113085,139864,146685,147382,150281,163938,165415,177125,190371,203817,215492,218546,219059,223498,225375,225929,235010,236896,251628,255099,258751,276101,276160,302064,327916,337207,340102,344787,354256,358984,364135,367147,368169,371709,372766,386972,388917,396499,396995,401096,405016,425422,437645,442578,464656,467792,471188,472949,486225,489561,500417,508127,528117,533758,556230,571288,600200,625781,631251,638278,640842,642157,647342,678561,680675,706587,716083,779013,779438,788462,788747,807748,834623,837206,859210,868033,869846,886439,892452,908026,916791,918548,922034,923569,933367,938818,946225,969205,974362,979474
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11