Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16-ธันวาคม-2559

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

435286 366596 199716 35
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
435285 435287

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
102788,114281,433199,552873,868604

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
172301,336365,343719,389749,453602,533201,595035,654238,717196,804528

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
012831,094926,096068,113052,153857,168258,179428,184822,205719,225252,227645,249924,320448,324279,343412,344299,363301,385619,402699,406761,457774,473779,488004,489544,491982,494859,502899,507823,530533,531903,545363,556797,569693,597372,619638,696151,699045,699351,700678,738614,747300,752838,784547,791708,799774,811564,856703,872674,894569,963014

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
011505,028372,039500,065139,067030,069983,079839,080975,102747,103657,123253,132020,144940,146404,160836,170905,192289,204189,234581,238498,242868,250616,253880,255554,255583,257313,262221,264232,270438,279545,300115,311700,327445,353483,369784,384193,400205,409920,417963,419659,436138,437405,443282,452924,464528,468643,498751,508877,521760,537068,544540,555602,559594,562740,569625,591251,598869,602654,609108,615650,618439,624082,627350,636985,659446,660860,662450,664360,668216,678496,682868,694707,694794,702932,749186,757785,762237,766007,773351,794695,801164,808822,829001,832525,836261,846804,888730,906338,918617,919505,922905,927038,931353,936786,949892,960940,961966,977682,983987,991732
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11