Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

413494 180971 128287 86
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
413493 413495

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
113700,192717,523302,626487,846800

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
046495,134024,204205,318373,357001,414157,569159,600826,624020,803589

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
017024,056921,058280,099681,101306,116496,129820,137073,226748,260248,292027,307089,313446,323864,327633,328027,348507,361895,391310,432105,463294,480177,497524,497893,524699,540594,547664,595201,604164,612382,613846,646381,652287,664593,702438,702727,725252,725822,741664,748495,763565,776484,817179,823930,836619,860365,899615,934745,992771,994690

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
008099,013532,014638,076957,084137,084909,087753,091763,096318,105723,109938,137909,143805,149733,188677,192860,205546,208042,214379,230647,241766,248040,253847,254124,256289,268359,294885,296516,319542,331634,338312,346955,368619,384767,400620,409226,419310,426871,451438,457786,462609,475450,478565,478979,479308,488979,489806,507750,509636,519246,529647,543026,545636,558721,597263,609776,616743,621337,621605,626879,635206,640086,652739,656705,662356,665463,688176,701090,701409,707301,726611,750503,756877,763875,793759,796049,806778,817897,828549,837413,857184,862625,867268,875810,900414,902792,908647,910924,912311,915849,928109,935412,938536,940476,940481,949770,961345,977679,982492,984770
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11