Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16-ตุลาคม-2559

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

571947 692885 032587 98
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
571946 571948

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
157480,347351,381031,747217,896237

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
283168,410130,546483,547649,600368,674934,781416,809809,988847,989156

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
038640,053966,065711,092407,115729,124114,208006,220308,225962,233464,253356,272358,288442,300793,308217,332818,365636,396239,446083,447326,466185,467728,482319,499345,528828,533774,553324,562671,573093,583070,602068,633244,642311,649356,702530,705313,739096,744470,759498,764768,774142,807824,808930,838930,841544,868134,870190,926836,931329,960288

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
002473,011060,014363,022037,028424,031348,032557,033396,041645,061810,066656,067376,085397,088042,092381,093720,098994,099519,111823,118177,121419,122862,127248,139184,142658,153002,171875,175640,181703,182438,189769,194272,200161,252502,256195,262187,301038,310496,322856,339855,349341,351740,359235,370998,386035,386274,428578,447822,452262,458581,474843,477482,483518,501910,502973,506977,519868,532514,561545,567774,581308,582729,590599,601422,604498,614282,641756,644404,681601,688401,719169,725109,725808,728579,735020,754962,757223,761575,763462,782068,794854,813818,814830,816797,823846,827108,827366,832870,863809,868565,873218,877239,881666,881926,887227,893837,933070,970012,979162,996119
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11