Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

229116 128464 375953 14
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
229115 229117

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
180722,243550,354053,690334,706247

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
163153,314197,374238,557362,612553,723617,823475,845080,961307,980260

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
007825,017114,028078,028608,109806,154834,195215,212985,250491,262883,300688,303793,307799,324540,341844,362273,385453,387343,428555,443387,445101,453512,460976,509370,521797,548462,553800,569273,590931,598302,614669,615102,634906,686705,686796,691103,724886,731617,767520,779413,794182,795404,808318,811385,816350,828148,847263,857114,945749,977788

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
002923,006969,014066,014818,020438,022317,027724,041726,045611,046985,061729,068078,068093,075191,076359,082223,087567,092512,097381,104662,113058,114036,120969,138417,149037,154108,155686,172108,178563,194962,198606,227183,237560,254439,271060,286061,293350,294378,295827,303480,320657,328526,353392,370782,373374,390324,396677,405183,417095,425164,432864,461911,477305,494022,499162,517355,539608,540632,557127,557598,562088,562312,563392,567810,638639,650356,653277,654601,668602,671247,679416,683720,684590,688959,695242,699754,747773,761960,769959,775919,780701,781809,794262,807638,816354,822540,842014,863535,866728,876493,890107,897277,909358,937801,943983,963870,971153,974934,978601,987256
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11