Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2559

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

240650 493583 043160 42
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
240649 240651

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
031023,121525,476092,579775,724016

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
175838,247802,315642,434176,554467,662996,697156,710131,734834,917751

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
018663,023326,029258,056276,066510,142268,143577,194080,200650,200696,226402,261267,287673,313290,349223,357517,374302,382382,422228,431260,460619,461868,467783,474500,478204,492885,495519,498897,530266,536851,536869,567878,666464,680097,713564,719988,723381,726162,767203,769667,818799,843031,860715,865953,899872,912517,918529,936352,947755,978825

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
003685,008732,022095,028176,037580,041562,059142,064591,072288,105499,105565,109771,177720,179475,201962,202732,209720,210538,210570,221230,233771,240948,244507,275428,278401,282264,294081,300305,313373,323509,323702,326834,341464,391364,392082,398678,400639,400899,417794,422957,442147,452594,462725,472914,478836,484231,495072,501815,507117,507159,516891,525710,530358,531827,537499,549859,550965,565531,585632,589267,620010,634099,636898,639443,651384,655516,658747,681033,682415,690702,690919,694738,694798,724216,725227,729494,742762,757245,788955,801069,811675,829102,830905,836500,847110,853493,874081,876886,882178,882648,886751,898139,901683,922967,923609,929673,934484,944389,984135,986936
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11