Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

449764 552734 158925 55
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
449763 449765

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
028114,064796,193012,396107,583322

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
113094,383091,421112,504646,542177,571789,593079,629656,755458,845015

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
022365,028885,031449,033237,035109,078746,125565,128271,137440,149712,151927,171277,175685,186569,189418,192339,199845,225639,238993,257600,277993,356702,380980,461254,478628,523887,526206,555832,607454,625016,630831,639495,678899,682270,696993,714385,727410,762466,788603,816808,821426,873096,874192,880483,899385,924418,936116,944148,959297,974853

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
002315,005734,022366,039214,041166,046579,061478,066061,071129,072826,076477,090101,093314,101929,111574,121498,124934,125753,130294,139382,159430,200035,206392,212631,244138,255764,330754,331729,342457,343246,344472,361661,373630,375021,382063,392546,398993,402217,408550,418789,422296,427540,429334,430929,435117,435950,443985,445453,487693,487829,500332,509667,520166,521518,542909,548476,548824,554135,556335,557438,570442,579161,608816,610737,617909,621228,624047,660102,692351,706010,707685,713605,717817,730007,741928,742337,767558,778052,779165,784373,784673,802570,814354,820608,821600,852959,862295,879578,903699,905491,911637,915179,920281,935772,942660,950645,960818,971411,984780,998493
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11