Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

988117 310553 248650 95
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
988116 988118

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
331728,497522,550794,637992,694302

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
035084,073985,273002,352674,509924,605427,636516,764354,775783,902638

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
046009,050953,079090,083147,087450,100426,130839,136086,143786,178267,189402,283149,283572,300994,347539,355419,370718,375189,447861,455343,487859,534180,540143,563881,567864,599644,622409,645047,668248,681835,684780,687847,690235,698186,705347,707107,717383,731859,743815,744710,750731,849175,887879,893855,924502,933319,941821,961138,976163,981815

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
001358,018847,021344,088169,093911,102070,102528,122266,122339,134170,143217,149094,159751,178992,219397,221612,230705,252832,254476,264811,268260,270223,280915,288611,291041,295588,295722,314056,314271,322764,333278,336119,341410,348560,351429,356049,363158,370784,371974,373917,381930,387069,390403,392254,392769,405971,412051,412309,427652,445566,447916,449030,466934,485716,499474,511601,512428,525481,535177,535869,546958,598838,618311,621551,626540,628733,645514,662513,664638,668827,680320,691695,697474,699173,699359,701314,701714,738888,752900,760042,773764,776296,782236,793145,794651,797821,805183,810378,838245,872008,911378,930503,941312,954902,962634,966442,972141,978722,986181,993865
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11