Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

026853 106947 181519 31
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
026852 026854

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
176248,625633,669525,713539,958517

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
083574,116158,209320,252942,637456,665506,740707,850651,866388,911157

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
035066,062514,069137,088350,096266,181677,200461,204752,220478,229527,262149,263933,283149,302894,306935,307705,311011,318215,318606,325759,327547,346759,389349,391398,405023,428730,428958,438466,447299,482662,490390,505822,535689,607463,650057,675117,691245,704455,727732,737580,754469,772657,812978,835069,849628,898403,915501,935137,960051,960960

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
006005,031284,049109,049196,058017,059231,065098,077032,079112,080159,084349,084626,088951,089228,100324,104221,136559,138769,178417,211688,221989,229276,256455,257581,259693,260540,294128,309661,342654,354820,357612,367346,375677,385593,386828,392450,394001,398047,401239,414925,428345,437208,443273,475423,479950,499368,507825,510979,515188,517164,519335,535995,575388,583338,587958,595636,597950,600933,604742,607708,612449,620902,630488,631541,636961,643520,656321,670003,671801,673111,683640,699599,703792,711901,722232,723933,731917,739645,753310,759686,771426,772856,781037,800724,805474,817195,827587,886577,887141,896225,913936,923582,926633,927106,958319,970760,985643,985723,996189,997298
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11