Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

451005 303626 257601 33
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
451004 451006

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
012591,039045,448892,477450,932501

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
037832,091100,135938,201592,428682,584632,650144,762782,880676,912321

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
024010,026677,038018,057130,060106,078033,079707,104111,114416,126736,147671,167413,187624,213972,242096,257622,286951,332735,397699,432456,471342,475297,500325,500500,512451,530910,559491,564423,565704,565721,619509,666149,716442,731969,750927,761457,787329,815570,818521,836315,855057,861751,884099,904599,910732,910781,942497,943759,974840,985846

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
002067,011438,017368,038276,041274,043553,046610,048038,054706,055623,061128,062157,069972,081836,082470,097162,119589,121729,128211,131524,131651,144069,146685,183603,195203,202825,211896,249765,266684,268883,275200,287127,294397,303755,312191,312203,321183,327689,352219,358856,369621,391062,412771,413631,414258,424966,444286,449860,457455,467441,476223,486648,495665,525983,535453,538073,563770,583219,590187,600905,608621,620463,622245,628884,650962,657935,667726,675716,681400,702373,702745,731624,738383,742283,766006,767692,792429,793746,794068,802693,830525,830973,844399,850515,861386,861909,875550,879960,887640,894715,908663,926736,935523,948083,953238,963118,975093,982618,990031,995571
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11