Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

785438 824976 038752 86
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
785437 785439

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
247447,418289,582552,836111,880824

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
020841,246579,310374,319594,384358,602752,637083,773128,809958,964670

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
011635,012292,069009,071142,074600,082791,111883,128561,131484,237011,241074,241343,252127,295764,302008,308591,311043,312792,365092,379879,381966,484381,501903,533263,542696,547697,550233,558245,564482,585658,595877,643739,663588,671549,703735,718505,718662,769535,771231,783775,819650,819859,828619,831643,836222,842026,880205,938988,991151,996666

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
016220,043267,046318,054409,071271,086548,107245,117361,135228,135912,169638,186056,192960,209971,218613,243652,250746,257737,272360,274332,274581,279994,281936,291214,305351,313193,322282,322567,338956,340692,350315,362270,392433,402680,414452,416664,433183,435807,439513,450224,458336,465569,489377,495962,505111,517661,529569,530143,547697,548985,549360,549469,559735,564459,571335,610128,634199,635601,639214,645045,662992,673746,676388,676767,677900,682289,691863,692717,700752,700878,727490,735984,740200,740939,740992,762233,772971,835575,844158,853862,854794,867314,882494,883050,899739,916171,921490,922164,923053,934253,939018,945396,945704,945786,955048,966947,969297,972071,979487,997032
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11