Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

361211 106757 166473 45
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
361210 361212

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
167235,460184,535698,719026,940103

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
016472,178625,202526,403930,488174,529989,656561,691888,915039,929866

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
016848,022426,040741,042710,087733,089089,094153,109916,162529,168025,228010,242564,283428,289643,291242,313472,362402,374776,425814,450085,453859,459811,473208,489778,525565,533577,535025,535486,543482,556590,568464,579141,594448,636977,666508,716369,746968,773013,773935,811156,839804,843791,855137,866989,923220,951031,970659,977579,979554,981360

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
014849,020250,041901,053773,060938,065269,070147,083930,087828,097817,100818,103335,113740,115053,115105,119685,121803,125805,145606,152729,158692,164455,181084,182365,182403,213032,219685,234965,236373,241936,244557,279082,280334,282310,282649,296301,299410,308128,309203,338274,340083,354729,365089,369496,375867,418592,424795,425999,429691,434949,446285,452432,456712,465926,467201,468972,475156,486435,495560,497998,503805,506180,511650,525737,527550,531333,540006,555797,579411,588966,599494,617250,641361,652088,665634,684753,702717,711915,727276,729043,736726,740849,755018,767556,777146,803614,803690,822135,832607,867985,880490,880975,912226,926168,930767,932370,963142,969332,979511,981356
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11