Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1-ธันวาคม-2559

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

086069 513873 148450 77
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
086068 086070

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
388271,527562,654690,926047,951015

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
102292,165201,306629,323395,367033,385644,509783,563907,788332,921065

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
004249,005922,040355,047865,050740,056581,094323,142773,159032,165297,176525,190659,205084,208885,209386,222495,276816,285184,290484,295729,297803,324210,330059,336389,391286,410942,416489,423597,472271,501971,548589,551747,556785,626805,637064,659264,660601,691436,741145,742479,776482,824558,838048,891086,909451,930445,935129,987480,991231,995441

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
004605,006909,009284,013121,020055,020482,025486,040083,049049,053212,057471,067848,087667,087965,088888,110610,113935,115133,123788,136001,145772,153163,158875,158918,160854,192628,197772,204318,237885,245785,257909,263854,269748,287930,289803,291435,301452,308400,326214,370394,380336,387375,393186,397013,412740,413093,413544,420388,439183,451978,452725,456268,461315,466276,474169,488495,492346,494411,500021,510181,547045,549865,559232,566307,591314,621073,633000,643670,645352,650443,653863,658881,663207,669470,685205,686292,695573,699035,705001,728025,730290,797773,807276,809616,831464,840721,854898,862736,864538,866995,868936,872181,876556,877916,911946,948061,954743,958880,980746,997908
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11