Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

880714 611726 462952 52
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
880713 880715

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
132325,442603,769598,799449,872750

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
067352,068861,223485,244469,277129,293449,455352,653688,721341,915956

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
016757,046802,053548,067255,069335,091101,143243,178984,215973,232802,239340,239552,250290,278420,305891,306402,311443,343936,353967,359143,374089,413609,419171,436947,456661,460979,463021,479702,479752,515527,523809,533743,608244,657464,716399,734920,738722,739000,745284,756557,769585,785443,806705,812277,823532,827533,837274,849589,860536,896393

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
009597,020567,026157,030173,030972,038022,096214,102573,114170,116708,119720,122424,123199,160934,161139,163600,206765,209519,210405,220049,223975,228796,229680,234389,241043,249647,259257,261417,265192,327101,329918,330342,340984,345964,348732,352327,364062,378225,407999,420863,424983,439969,466868,470379,471669,487496,508174,518469,526712,532141,551488,570742,581463,589155,595697,598683,604440,614841,618115,624880,631473,638833,641873,642414,655113,673070,684217,686008,688135,715360,721891,724419,730554,738915,739700,762339,766746,776965,781684,789054,805899,814126,820713,832389,834983,858899,872663,878612,879716,902344,920536,927540,931097,940121,940706,942423,946601,967761,978997,982501
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11