Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1-ตุลาคม-2559

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

887102 194280 017458 33
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
887101 887103

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
298683,441967,489531,895053,895362

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
100351,109314,334461,408004,615421,635579,699018,774732,867061,945977

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
006396,028658,035595,045230,102927,132886,142485,143651,152466,170099,185212,192710,201976,203038,215749,228953,241079,250184,278410,285621,297116,345085,352590,374529,390309,390504,411129,424600,430485,446126,472974,485160,509756,532593,538721,578047,586406,620278,665306,674750,686404,688730,715502,721086,769635,830777,832462,868556,896945,898888

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
024273,043141,060806,074276,084251,086992,088075,096412,100708,112480,117534,123205,136038,141126,161471,179666,187004,190548,201531,202594,205401,205588,211960,218957,233082,236644,239760,254402,254469,261734,267830,268803,269097,270321,276812,285373,286057,292489,298701,308514,350520,352521,353572,356932,359975,363209,376120,394851,427490,433585,436916,462243,463367,472848,478458,513476,521170,522124,577810,593334,609848,619340,628870,683364,685161,719455,721305,725962,743456,753821,762436,764381,774913,775198,777182,777638,795606,816032,849077,851119,854946,856116,860764,863180,871782,878853,884128,884727,899326,903008,913530,924761,924842,934305,938974,948781,968244,982842,994479,998128
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11