Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

594825 175918 440799 07
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
594824 594826

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
509215,638046,869272,978700,996260

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
010049,011171,108084,191254,521320,603684,753257,872669,887302,967921

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
015795,022358,056975,060074,068558,070971,096388,114665,125719,146596,171885,192290,203879,235443,260449,284237,293371,303776,319911,320455,342861,350303,415440,417147,424070,424281,438728,465561,473276,493214,498626,510136,537878,553995,576157,592156,620591,658194,700786,730073,739645,740891,803186,803395,831059,913313,913801,921705,950942,983892

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
014816,021479,025853,026488,027429,048185,054862,056819,077690,092570,095334,097119,106903,108145,112614,134829,135042,156493,178399,182124,185306,217609,220060,254377,275701,282432,288172,289966,293672,302233,305913,308244,308748,351547,354088,361412,375741,391468,427690,433764,441041,443943,452434,471658,473709,480238,502272,508607,513873,526102,542708,552190,554724,561971,566425,582439,590447,590819,599005,610968,611840,619424,622227,623292,641702,680110,683273,691327,693914,707927,710460,725878,729186,733365,734679,737892,742862,753692,754430,764757,768787,778229,783118,784860,798649,803861,811750,820108,833499,864556,869874,881885,893638,901882,917298,923902,941911,959375,984980,988221
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11