Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

054672 066807 426628 42
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
054671 054673

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
001024,099921,201426,261877,856652

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
049209,218194,242207,247481,350633,602819,604264,828244,830032,999774

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
029840,041968,043067,050472,059884,065548,065946,069013,093084,093991,163668,173550,217102,237482,240720,247840,276406,298579,311222,332466,357481,433401,441568,445463,447517,450730,473310,473719,480458,504983,505216,510056,536604,546997,560428,598336,636369,646501,663555,689623,695046,789882,803054,816821,819580,830883,918055,927600,964029,975994

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
003833,080353,086329,100676,101616,112430,128799,149924,158667,170736,174090,186209,192350,199909,217091,223182,229470,236669,250170,253852,259773,266432,266682,277460,307441,314674,325258,346185,357746,378906,402797,439666,441789,441972,464397,470323,471425,477261,479331,494066,498182,513796,520652,533674,538034,538162,550210,552789,556353,558309,563957,564141,564530,568371,572171,575166,580345,589546,591642,597540,600781,602466,652669,668195,676899,681104,688193,690106,717083,740357,751565,754069,776769,778497,787409,787700,794551,802268,821520,835278,845257,873545,890077,898450,904876,911233,912524,920856,933899,954610,958522,960891,964986,974501,974620,979018,992520,995175,996269,997731
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11