Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2559

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

638684 334335 630669 62
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
638683 638685

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
011186,330834,512209,623481,689393

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
056381,062894,076554,330092,348341,352887,861139,884056,896935,999044

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
045809,053231,075503,082621,084267,099962,103776,146132,157522,188683,222577,278855,290323,300742,334383,345183,351010,356293,366534,386286,388914,390776,411531,414494,439120,445919,476010,492123,535521,567335,596388,610690,633459,646082,649523,682302,682664,699704,707546,744031,762348,784081,846361,849103,874314,914958,948569,988457,996562,997919

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
006509,012867,013393,014779,030212,037503,045315,064925,064988,067149,078705,083332,083417,087936,095604,103029,115634,116334,136236,152241,156510,158377,183952,187402,189350,189820,236776,239605,241248,244738,277269,302298,330461,331936,342573,345762,389890,392277,408503,411740,412541,420732,420993,433548,439692,465203,467491,468815,471249,483376,514029,538116,538929,548660,549347,556926,559537,577934,579227,580680,589485,608328,634296,634440,638230,639586,655194,663326,691350,708995,715168,716570,725016,729811,759521,759892,769992,794073,794556,799294,803618,818792,823716,842072,845261,855291,855482,856884,883126,885643,907581,915111,919871,926153,926341,943377,950361,956421,981458,985473
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11