Facebook Twitter
gPlus 

ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2558

รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท

021094 260403 068819 89
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
021093 021095

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
049585,227915,274514,312266,846674

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
082869,091929,157263,218239,247194,329358,482710,507487,754988,999770

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
000467,012922,028773,133727,145163,153683,155431,195921,228222,247236,247871,253769,303019,305294,314291,343066,359022,367990,386389,393421,404137,444269,448038,451399,461489,482564,499959,566718,586820,589288,596172,606526,612032,630657,633808,641052,708203,754820,786095,790255,813278,827256,900653,917919,922815,941864,963426,968072,978882,994729

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
002045,014668,046709,060774,065680,070660,079870,094668,095982,112817,115416,126796,126960,130145,130336,154153,164919,167353,210760,235597,237676,242105,249674,267949,276768,285834,298071,298414,310209,324915,329764,337111,361678,367169,375351,388771,394083,399006,412347,415599,438993,466266,483577,500182,501316,501857,504513,515226,518433,532886,536019,538987,551188,558572,568402,626795,634683,638011,660924,663878,665931,675331,680183,689012,714964,729317,730411,741781,748095,751480,753390,768549,772857,784609,789425,793947,800415,812413,818206,829917,843607,849198,871811,872795,877321,886018,898948,905468,906478,907877,911873,920495,924699,942249,954664,963887,967127,973082,983116,989930
*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11