Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

เศร้า! หลวงพ่อเอนกมรณภาพแล้ว ด้วยโรคมะเร็งปอด

เศร้า! หลวงพ่อเอนกมรณภาพแล้ว ด้วยโรคมะเร็งปอด

 

หวยออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีรายงานว่า พระครูสิริคณาภรณ์ (เอนก รตนวณฺโณ) น.ธ.เอก ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการอาพาธในโรงศูนย์ราชบุรี ด้วยอาการหอบเหนื่อยจากโรคปอดอักเสบ และรักษาด้วยโรคมะเร็งปอด ได้มรณภาพอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย เมื่อเวลา 11.42 น. สิริอายุ 83 ปี

     ซึ่งก่อนหน้านี้เดือนมี.ค. ปี 2557 พระครูสิริคณาภรณ์ เข้ารักษาด้วยโรคมะเร็งปอดที่โรงพยาบาลศิริราช จนอาการดีขึ้น และกลับมาอยู่ที่วัดตามปกติ จนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา และระยะหลังอาการทรุดลง จนในที่สุดการทำงานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว ไม่สามารถถวายการรักษาประคับประคองได้ โดยสร้างความโศกเศร้าให้กับศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก

     สำหรับประวัติ พระครูสิริคณาภรณ์ (เอนก รตนวณฺโณ) หรือ หลวงพ่อเอนก เดิมชื่อ นายอเนก เจิมวง เกิดเมื่อวันพุทธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2476 บ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรของนายพันธุ์ เจิมวง และนางเปลื่อง เจิมวง เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2496 เป็นพระภิกษุสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับฉายาว่า "รตนวณฺโณ" พระอุปัชฌาย์ พระครูอินทคุณากร พระกรรมวาจาจารย์ พระยอด ฌานโยโค และพระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการทอง คนฺโธ ปี 2519 ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี

     ด้วยผลงานที่โดดเด่นทั้งทางสังคมและทางพุทธศาสนาจนได้รับรางวัลโล่เกียรติประวัติมากมาย จนได้รับบัญชาแต่งตั้งฯ จากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชทรงมอบพระบัญชา แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2554

     ปัจจุบัน “พระครูสิริคณาภรณ์” ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 20 ก.พ.2556 อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ท่านมีชื่อเสียงในระดับจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระนักอนุรักษ์ โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไทยวน วัดนาหนอง สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อเก็บรักษาวัตถุสิ่งของพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหาย โดยพิพิธภัณฑ์ไทยวน วัดนาหนอง ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้งในงานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งอนุรักษ์การจัดขบวนไท-ยวนในพิธีแห่นาคเข้าอุปสมบทภายในวัด พร้อมทั้งเป็นพระผู้นำสวดมนต์ภาษาไทยยวน

     นอกจากนี้ พระครูสิริคณาภรณ์ ยังได้รับการเคารพนับถือจากอดีตนายกรัฐมนตรีหลายท่าน ที่เดินทางมากราบสักการะ รวมถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพ โดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่ง เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 จะแวะเวียนมากราบสักการะอยู่บ่อยครั้ง และปี 2553 เดินทางมาเป็นประทานทอดผ้าป่าที่วัดนาหนอง ล่าสุดเมื่อ พระครูสิริคณาภรณ์ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช จากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็ง พล.อ.ประยุทธ ได้ส่งกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยม ณ ห้องพักพิเศษด้วย

     ทั้งนี้ ศิษยานุศิษย์ ได้เคลื่อนสังขารพระครูศิริคณาภรณ์ จากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี เพื่อไปตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดนาหนอง และจะมีพิธีถวายน้ำสรงศพตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จากนั้นเวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูศิริคณาภรณ์ พร้อมทั้งจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพในเวลา 19.00 น. ณ ศาลาวัดนาหนอง
ที่มา...ข่าวสด

บทความที่เกี่ยวข้อง