Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

สิ้นแล้ว! สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์

สิ้นแล้ว! สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์

 

หวย กรรมการมหาเถรฯมรณภาพแล้วอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด ที่ร.พ. กรุงเทพ สิริอายุ 86 พรรษา 64 คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์แห่เดินทางไปกราบศพที่ร.พ. บรรยากาศเศร้าสลด ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เรียกประชุมหารือด่วน กำหนดวันเคลื่อนศพออกจากร.พ.

     เมื่อวันที่ 11 เม.ย. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ฝ่ายมหานิกาย มรณภาพแล้วอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อเวลา 08.45 น. ที่ร.พ.กรุงเทพ สิริอายุ 86 พรรษา 64 จากนั้นคณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวรารามแจ้งการมรณภาพของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ให้นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รับทราบ ก่อนพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปกราบศพที่ร.พ.กรุงเทพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าสลด

     พระราชธรรมาภรณ์ (ฉลอง สุภาจาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กล่าวว่า หลังจากที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกเมื่อปี พ.ศ.2551 จากนั้นเป็นต้นมาก็เข้าออกรักษาอาการอาพาธที่ร.พ.กรุงเทพอยู่เป็นประจำ และช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ท่านมีโรคแทรกซ้อน ทั้งโรคมะเร็งในลำไส้ และโรคไต กระทั่งช่วง 3 เดือนสุดท้าย มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตและมรณภาพในที่สุด หลังจากนี้อาตมาจะเรียกประชุมหารือว่าจะเคลื่อนศพออกจากร.พ.เมื่อไหร่ เพราะอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดี

     สำหรับประวัติสมเด็จพระพุทธโฆษา จารย์ (วีระ ภทฺทจารี) มีนามเดิมว่า วีระ รอดบำเรอ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค.2473 ที่บ้านป่าฝ้าย หมู่ 4 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2488 ที่วัดเขาวังสะดึง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีพระอธิการวงศ์ ธัมมปาโล เจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา-เขาแร้ง เป็นพระอุปัชฌาย์

     เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2494 วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีพระมงคลธรรมรังสี (ปาน อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระราชธรรมเสนานี (ศุข สุภทฺโท) วัดมหาธาตุวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระวิสุทธิโสภณ (ปลอด กมุทฺโท) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เป็นพระอนุสาว นาจารย์ และภายหลังอุปสมบท ท่านมุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างจริงจัง โดยในปี พ.ศ.2504 สอบได้ประโยคเปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดเทพธิดาราม วันที่ 5 ก.ค.2507 ย้ายมาอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวราราม ในความปกครองของพระครูพิพัฒน์บรรณกิจ

     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สร้างผลงานอันทรงคุณูปการในหลากหลายด้าน ทั้งด้านสาธารณูปการ ดูแลการบูรณปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเสนาสนะวัดสุทัศนเทพวราราม ให้งดงามมั่นคงถาวร ด้านสาธารณสงเคราะห์ จัดตั้งทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ด้านการ ศึกษาสงฆ์นั้น ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง และกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง เป็นครูสอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

     โดยผลงานที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด ได้ร่วมงานชำระหนังสือปฐมสมโพธิกถา ฉบับสมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส กับสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) อดีต เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ ในสมัยที่ท่านยังเป็นพระเปรียญ 9 ประโยค เป็นที่ชอบพออัธยาศัยกันมาก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) เป็นพระเถระที่มีความทันสมัย ทั้งทางโลกและทางธรรม หลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้ว ท่านจะใช้เวลาศึกษาหาความรู้ในวิชาเบ็ดเตล็ดต่างๆ อยู่เป็นนิจ

     ส่วนลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ.2513 เป็นพระอุปัชฌาย์ และเมื่อปี พ.ศ.2527 เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ขณะที่ลำดับสมณศักดิ์ เมื่อปี พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระวิสุทธาธิบดี และวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์

     พระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด สุทัศนเทพวราราม กล่าวภายหลังการประชุมระหว่างคณะสงฆ์วัดสุทัศน์ กรมการศาสนา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อเตรียมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ สมเด็จพระพุทธ โฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) ว่าที่ประชุมได้มีมติเบื้องต้นว่า ในวันที่ 17 เม.ย. เวลา 09.00 น. จะเคลื่อนศพมายังวัดสุทัศน์ และตั้งศพไว้ ณ ศาลาเศรษฐีทอง ให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนถวายน้ำสรงศพ เวลา 10.00-16.30 น.

     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์กล่าวว่า จากนั้นเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ โดยศพจะอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน เมื่อสิ้นสุด 7 วันแล้วจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลศพไปอย่างน้อย 100 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ส่วนสาเหตุที่ชะลอการเคลื่อนศพ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นวันหยุดยาว คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์หลายท่านติดกิจนิมนต์ และไปร่วมกิจกรรมช่วงสงกรานต์ จึงจำเป็นต้องขยายวันเคลื่อนศพออกไปก่อน หวยออนไลน์ที่มา...ข่าวสด

บทความที่เกี่ยวข้อง