Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

ละสังขารแล้ว ท่านเจ้าคุณพระโพธิวรญาณ เกจิดังอ.พิมาย สิริอายุ 86 ปี

ละสังขารแล้ว ท่านเจ้าคุณพระโพธิวรญาณ เกจิดังอ.พิมาย สิริอายุ 86 ปี

 

หวยออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่านเจ้าคุณ ดร.พระโพธิวรญาณ (เขียว สันตะจิตโต) เจ้าคณะอำเภอพิมาย และเจ้าอาวาสวัดเดิม ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้มรณภาพลงด้วยโรคชรา ที่ตึกการไฟฟ้า ชั้น 9 ห้อง 902 โรงพยาบาลหมาราชนครราชสีมา สิริอายุ 86 ปี พรรษา 63

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 12.00 น. บรรดาลูกศิษย์และพระลูกวัดวัดเดิม ต่างพากันนำสรีระสังขารของ ท่านเจ้าคุณพระโพธิวรญาณ กลับมายังยังโรงพยาบาลพิมาย เพื่อเตรียมนำสรีระสังขารไปประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานอาบศพในวันที่ 2 เม.ย. เวลา 16.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดเดิม ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

     ประวัติและสมณเกียรติคุณ พระโพธิวรญาณ (เขียวสันตะจิตโต) เกิดเมื่อวันที่ 19 ก.ค.2437 ที่บ้านหนองจิก ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นลูกของนายอยู่-นางพูน ขวัญสุข ชีวิตในวัยเยาว์ กำพร้าบิดาตั้งแต่อายุ 9 ปี ครั้งเมื่ออายุได้ 11 ปี กำพร้ามารดาอีก จึงอยู่ในความอุปการะดูแลของ นางบัว พลีดี ซึ่งเป็นพี่สาวคนโต หลังจากการจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านหนองจิก แล้วช่วยพี่สาวทำนาทำไร่ พร้อมกับใช้เวลาว่างฝึกซ้อมดนครีไทย เพลงโคราช ลิเก โดยเฉพาะมีพรสวรรค์การตีระนาดเอก ด้วยความไพเราะเพราะ ต่อมาบวชเรียนเป็นสามเณร ชีวิตในเพศบรรพชิต

     พระโพธิวรญาณ อุปสมบทเมื่ออายุ 23 ปี ต่อมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพิมาย เจ้าอาวาสวัดเดิม ในเมื่ออายุได้ 80 ปี ได้รับยกย่องประกาศเกียรติคุณ ให้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2553 ต่อมาเมื่อปี 2557 เริ่มป่วยและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพิมาย และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อยู่เป็นประจำ จนมาเมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา อาการป่วยได้ทรุดหนัก ประกอบกับมีโรคประจำตัวหลายโรค จนมรณภาพ ในวันที่ 1 เม.ย.59 เวลา 06.00 น. ที่รพ.มหาราชนครราชสีมา


ที่มา...ข่าวสด

บทความที่เกี่ยวข้อง