Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

มรณภาพแล้วหลวงปู่บุญมี วัดวาปีรัตนาราม ศิษยานุศิษย์แห่อาลัย

มรณภาพแล้วหลวงปู่บุญมี วัดวาปีรัตนาราม ศิษยานุศิษย์แห่อาลัย

 

หวยเด็ดงวดนี้ เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 17 พ.ย. ที่โรงพยาบาลค่ายจิระประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ หลวงปู่บุญมี อัตตรักโข วัดวาปีรัตนาราม ต.หนองโพ จ.นครสวรรค์ มรณภาพลงแล้ว ด้วยโรคประจำตัว สิริอายุได้ 87 ปี 67 พรรษา โดยลูกศิษย์จะนำสังขารมาตั้งสวดอภิธรรม ณ วัดวาปีรัตนาราม ต.หนองโพ จ.นครสวรรค์

     หลวงปู่บุญมี อัตตรักโข หรือ พระครูนิพัทธปริยัติกิจ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองนครสวรรค์ เป็นพระนักพัฒนาที่ชาวบ้านต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง โดยหลวงปู่บุญมีเป็นชาวนครสวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2471 ที่บ้านหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ อุปสม บทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2491 ณ พัทธสีมาวัดหัวงิ้ว อ.พยุหะคีรี จ.นคร สวรรค์ โดยมีพระครูพยุหานุศาสน์ หรือ หลวงพ่อชิต ชิตะจิตโต วัดยางขาว เป็นพระอุปัชฌาย์

     อัตโนประวัติ เกิดในสกุล คุ้มสมบัติ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2471 ที่บ้านป่าคลัก เลขที่ 149 หมู่ 6 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายแป้นและนางกลม คุ้มสมบัติ ประกอบอาชีพกสิกรรม ชีวิตในวัยเยาว์ โยมบิดาได้นำไปฝากเป็นศิษย์ที่วัดบ้านบน ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ มีพระครูธรรมพลโสภิต (นิด) สอนภาษาไทยเบื้องต้น

     ต่อมาย้ายมาอยู่ที่วัดหนองปลักแรด ต.หนองโพ อ.ตาคลี มีหลวงพ่อคูณ ปัญญาโสภโณ เจ้าอาวาสรูปแรก และพระอาจารย์ช่อ กันเพ็ชร เป็นอาจารย์สอน และเข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดหัวกุญแจ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนออกมาช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพ

     ครั้นย่างอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ถูกเกณฑ์ทหาร จึงได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2491 ณ พัทธสีมาวัดหัวงิ้ว ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมีพระครูพยุหานุศาสน์ (ชิต ชิตะจิตโต) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี วัดยางขาว ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูนิสิตคุณากร วัดเขาแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูนิทัศน์ธรรมเวที (หลวงพ่อช้อย ฐิตาโภ) วัดหัวงิ้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “อัตตะรักโข” แปลว่า ผู้รักษาไว้ซึ่งตน ภายหลังจากอุปสมบท พำนักอยู่ที่วัดหัวงิ้ว มุมานะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนมีความรู้แตกฉานรวมทั้งศึกษามูลกัจจายน์ บาลี อักษรขอม อักขระโบราณ และยังศึกษาด้านวิทยาคม การบริกรรมจิตให้เป็นสมาธิ การเสกน้ำรักษาโรค คาถาประกาฬ คาถาตวาดป่าหิมพานต์ คาถาแคล้วคลาด คาถาพระเจ้าห้าพระองค์ กับหลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้ว, หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ, หลวงพ่อคูณ วัดห้วยดุก, หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงส์, หลวงพ่อโอ วัดหางน้ำหนองแขม และศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานกับหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ

     พ.ศ.2493 ชาวบ้านป่าคลัก หมู่ 6 ตำบลหนองโพ ได้พร้อมใจกันไปขอพระบุญมีจากหลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้วให้มาอยู่จำพรรษา ณ วัดปลักแรต (วัดหัวกุญแจ หรือ วัดวาปีรัตนาราม ในปัจจุบัน)

     พ.ศ.2494 ได้ไปจำพรรษา ณ วัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

     พ.ศ.2495 กลับมาจำพรรษาที่วัดวาปีรัตนาราม ศึกษาคาถาเจิมรถ ลงตะกรุด และวิชาเมตตามหานิยม กับหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดวาปีรัตนาราม

     พ.ศ.2498 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดหัวงิ้ว

     เนื่องจากหลวงปู่บุญมี เป็นผู้ใฝ่ในการศึกษา แสวงหาความรู้ อ่อนน้อมถ่อมตน สนใจฝึกปฏิบัติ ขณะจำพรรษา ณ วัดวาปีรัตนาราม เมื่อมีเวลาอันเหมาะสม ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรม ศึกษาอบรมอยู่เป็นประจำ และท่านยังเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่วัดมหาธาตุ วัดปรินายก วัดสร้อยทอง วัดประดู่ในทรงธรรม เพื่อศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดครูประโยคพิเศษมัธยม (พ.ม.) และถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชาอาคม จากหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

     งานด้านสาธารณูปการ จัดสร้างอุโบสถ, สร้างวิหารพระพุทธโสธรจำลองเฉลิมพระเกียรติ, ศาลาการเปรียญ 2 ชั้น, ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร.9, ศาลาโลกธรรม 8 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ, กุฏิสงฆ์, ศาลาแหล่งความรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สร้างศาลาพระยาปเสนชิตบุนนาคสามัคคี, สร้างอาคารเรียนประถมศึกษา, จัดสร้างประปาวัด โรงเรียน เจาะบ่อบาดาล เป็นต้น

     พ.ศ.2530 ได้รับประทานเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพ.ศ.2536 เป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดวาปีรัตนาราม

     พ.ศ.2538 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษาสงเคราะห์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2503 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวาปีรัตนาราม พ.ศ.2528 ได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต 2 เป็นประธานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง พ.ศ.2529 เป็นพระอุปัชฌาย์

     ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2516 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ที่ พระครูนิพัทธปริยัติกิจ พ.ศ.2526 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

     พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

     หลวงปู่บุญมี มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นยิ่งนัก พระภิกษุสามเณรต้องทำวัตร สวดมนต์เช้า-เย็น ทุกวันตลอดปี สวดปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน ปกครองแบบมีกติกา คำสั่ง และมติมหาเถรสมาคม มีเจ้าอาวาสดูแลฝ่ายปกครอง การศึกษา เผยแผ่พระพุทธศาสนา สาธารณูปการ การพัฒนาวัด ให้พระภิกษุสามเณรร่วมมือทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยความสามัคคี ต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในวัด มีหนังสือสุทธิทุกรูป ต้องเรียนพระธรรมวินัยและอยู่สอบธรรมสนามหลวงทุกรูป หลวงปู่บุญมี เป็นพระที่มีความเมตตา ทำให้ศาสนิกชนต่างเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ท่านเคยปรารภอยู่เสมอว่า “อยากให้ทุกคนมีความเมตตา ด้วยมีเมตตาแล้ว สิ่งดีจะบังเกิดผลตามมา”

     ด้านวัตถุมงคลที่ได้จัดสร้าง ล้วนแต่เป็นที่ปรารถนาของบรรดาศิษยานุศิษย์ อาทิ รูปหล่อลอยองค์, เหรียญเจ้าสัว, สมเด็จรุ่นสร้างอุโบสถ, ล็อกเกตรูปไข่ และกริ่งยอดขุนพล เป็นต้น

     วัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมี ที่มีผู้ได้ไปบูชานั้น ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า โดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมและอยู่ยงคงกระพัน ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ และประชาชนต่างจังหวัดมุ่งหน้าเดินทางมาที่วัดวาปีรัตนาราม เพื่อขอพร และให้หลวงปู่เสกเป่ากระหม่อม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

     หลวงปู่บุญมี เป็นพระนักปฏิบัติวิปัสสนาธุระ และสืบทอดพุทธาคมจากบุรพาจารย์ที่โด่งดังในอดีต มากด้วยครูบาอาจารย์ บริสุทธิ์ด้วยปฏิปทาศีลาจารวัตร เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรม เป็นเนื้อนาบุญของพุทธศาสนิกชน


ที่มา...ข่าวสด

บทความที่เกี่ยวข้อง